نقش هایی که مدیران و رهبران در ایجاد و حفظ فرهنگ سازمانی سالم ایفا می کنند


نقش هایی که مدیران و رهبران در ایجاد و حفظ فرهنگ سازمانی سالم ایفا می کنند
مدیران و رهبران چگونه اهمیت قانون پول نقد و تصمیم گیری در سازمان را ایجاد و یاد می گیرند. مدیران و رهبران رابطه بین آنها و کارمندانشان را شناسایی می کنند. آنها همچنین نقش مهمی در ارزش تلاش کارکنان خود دارند. مدیران و رهبران از عناصر اطلاعاتی برای پشتیبانی از تصمیم گیری گرفته شده توسط مطالب بیشتر کارمندان خود استفاده می کنند تا ایمنی و شرایط سالم کار در شرکت را بهبود بخشند.
آنها همچنین اطمینان حاصل می کنند که منابعی برای فعالیتهایی اعمال می شود که سود بالایی را به همراه داشته و بالاترین ارزش را برای مشتریان دارند. مدیران و رهبران در هزینه محصولاتی که سازمان تولید می کند شرکت می کنند تا قیمت قابل قبولی به محصولات خود بدهند. این محصولات ، مدیر و رهبران باید شاهد پردازش و فعالیت هایی مانند نیروی کار باشند ، مواد جمع می شوند تا به وحدت برای کمک به شرایط سالم کار تبدیل شوند. برای دستیابی مدیران و رهبران به یک سازمان موفق ، وی باید اهداف زیر را دنبال کند: رهبری ، تغییر ، ایجاد یک نیاز مشترک ، شکل دادن به چشم انداز ، بسیج تعهد ، نظارت بر پیشرفت و تغییر سیستم ها و ساختارها. مدیران با کارمندان درگیر می شوند تا اهداف مشترک یک سازمان را دنبال کنند زیرا رهبران یک عمل خاص را در یک رابطه تحریک و ارتقا mutual متقابل انجام می دهند که سطح رفتار کارکنان را افزایش می دهد. مدیران باید مکانیزمی را تغییر دهند که ارتباط دو طرفه و تبادل اطلاعات و ایده ها را ارتقا دهد. رهبران و مدیران باید به طور مداوم با همکاران خود تعهد و تعهد دهند که رهبران با دادن خواسته ها ، نیازها و انگیزه های دیگر به آنها برای ایجاد و حفظ فرهنگ سازمانی سالم ، نقش اصلی را در حفظ و پرورش و پرورش روابط خود با کارکنان دارند.
مدیران در سازمان برای دستیابی به سطح بالاتری از عملکرد کارمندان برخی از نیازها را تغییر می دهند ، این تغییرات عبارتند از شیوه های مدیریت ، فرهنگ ایمنی سازمان ، استقرار نیروی کار و طراحی کار. مدیران باید اطمینان حاصل کنند که کارگران عمل سازمان را انجام می دهند تا عملکرد بهره وری شرایط سالم کار را ایجاد کند. مدیران برای نظارت بر کارگران برای دستیابی به اهداف سازمانی در آنجا هستند.
عملکردهای مدیریتی که از ایجاد و حفظ فرهنگ سازمانی سالم پشتیبانی می کند.
برنامه ریزی
مدیریت باید دارایی های اصلی را که برای توسعه محصول ، فروش و بازاریابی محصول در دسترس است ، برنامه ریزی کند. مدیریت وظیفه دارد در مورد چگونگی تحقق اهداف بهره وری ، سناریوهای اصلی توسعه ، برنامه ریزی فرمول بندی استراتژیک برای کارگران ، و توسعه روش تولید و ارزیابی درصد درآمد سازمان برنامه ریزی کند.
بودجه بندی
مدیران و رهبران باید بودجه سالانه یک سازمان را نشان دهند تا توسعه را افزایش دهند. بودجه باید اهداف یک سازمان را نشان دهد زیرا سازمان باید اهداف خاص خود را برای دستیابی به آن داشته باشد.
ارزیابی کردن
مدیریتی که دارای عملکرد عالی و عملکردی کارآمد باشد ، انگیزه ایجاد محیط پیرامونی خود را ایجاد می کند. کارگران مایلند سبکهای مختلف رهبری را دنبال کنند. به عنوان مثال آنها می توانند از طریق مشاهده شرکتهای موفق به دلیل مدیریت آن ایده های خوبی بگیرند و رهبران از طریق آنها عملکردهای خود را انجام دهند یا آنها را انجام دهند. یک رهبر باید اعضای تیم را درگیر کند تا کارگران را برای دستیابی به هدف هدف توسعه داده و تشویق کند.
تسهیل کننده
در یک سازمان لازم است که یک رابطه انرژی بخشی بین رهبران و کارگران داشته باشد. این سازمان باید محیط کار مناسب کارگران خود را تسهیل کند تا انگیزه کار نیروی کار را افزایش دهد. رهبران باید با انجام سخنرانی ، آنچه را که آنها تبلیغ می کنند ، اعتماد به نفس مطالب مرتبط پیدا کنند. اجرای سیاست سازمانی باید در فعالیتهای روزمره متمرکز باشد تا سازمان بتواند به اهداف خود برسد. کارگران مسئولیت درک و مشارکت در توسعه رسمی سازمان را با سرپرستان خود تقسیم می کنند. (ماناس ، 2006).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.